Aktualności

16.11.2022

Mamy szczeniaki !

Kontakt

Suchy Dwór k.Gdyni

tel. 606 126 493

e-mail: beautifulbiewer@wp.pl

Historia Golddust Yorkshire Terrier

Historia Golddust Yorkshire TerrierGolddust Yorkshire Terrier jest mutacją kolorystyczną Biewer Yorkshire Terriera, który jest z kolei wariacją kolorystyczną Yorkshire Terriera, wywodzącą się z mutacji genu przy której eumelanina jest produkowana ale tylko częściowo odkładana w sierści.

Mutacja Golddust Y. Terrier polega na tym, że eumelanina jest produkowana ale w ogóle nie jest odkładana w sierści, w związku z czym tylko feomelanina okazuje się jako złoty odcień w pigmentowych miejscach.

Golddust Y. Terrier pojawił się już krótko po okazaniu się wariacji kolorystycznej Biewera Y. Terriera, i był początkowo przyjęty w księgi hodowlane przez niektóre stowarzyszenia jako "Biewer złoto biały".

Niestety wtedy jeszcze nie zostało zauważone, że ma się do czynienia z niezależną, bardzo ciekawą wariacją kolorystyczną. Po pewnym czasie wyeliminowano złoto-białe zwierzęta z hodowli ponieważ nie odpowiadały one standardom Biewera Y. Terriera, które nakazują trójkolorowość. W następujących rodowodach zmieniano świadomie lub nieświadomie zapisy kolorów przodków które brzmiały biało-złote, w niebiesko-biało-złote, co okazuje się być bardzo niefortunne: aby dziś wyhodować z tych przodków kolejny raz Golddust Y. Terriera, konieczne są staranne badanie by wyśledzić rzeczywiste kolory.

Złoto białe osobniki, które występowały co jakiś czas (pamiętajmy, że niektóre Golddust Y. Terriery dotarły do hodowli jako "Biewer biało-złoty" zostały odłożone na bok lub sprzedane jako błędne/felerne kolory.

Standardy Golddust Y. Terriera odpowiadają poza kolorytem (Golddust Y. Terrier jest bialo-złoty niezależnie od rozłożenia) i wielkością (Golddust Y. Terrier ma dozwoloną wagę do 5 kg) standardom Yorkshire Terriera, którego istotę i wygląd on godnie reprezentuje.

Poza właściwościami, które Golddust Y. Terrier jako zwierzę wystawowe oraz hodowlane bezspornie posiada, jest on kochanym psem rodzinnym który mimo jego niewielkim rozmiarze jest wytrzymałym, odpornym i odważnym towarzyszem. Lubi dzieci, jest ciekawy i nieustraszony, nie podatny na choroby i w sumie pięknym złotym przedstawicielem Yorkshire Terriera.

Historia Golddust Yorkshire Terrier

Goldspalter

Jako tzn. Goldspalter określa się zwierzęta fenotypu Biewer Yorkshire Terrier lub Yorkshire Terrier, które noszą genotypowo recesywny allel dla koloru Golddust.

Więc one same nie są Golddust Yorkshire Terrier, mogą jednak owy kolor poprzez kierowane kojarzenie przekazać tak swoim potomkom aby okazał on się fenotypowo. Wówczas są ci potomkowie Golddust Yorkshire Terrier. Ponieważ allel koloru Golddust jest recesywny, może on być przekazywany niewidocznie przez wiele generacji, i przez cały ten okres nie ujawni się , że jeden z rodziców jest nosicielem tego kolorytu.

Kolor zwierzęcia nosiciela może przy tym być "Back and Tan", "Blue and Tan" lub "Tricolor".

Fakt, że osobnik jest nosicielem tego allelu wskazuje zawsze przodka "złoto-białego".

Ponieważ _ jak już wcześniej wspomniano _ ten allel jest recesywny, mógł on być przekazywany przez wiele generacji. W związku z tym znalezienie w rodowodzie osobnika fenotypowo charakterystycznego może być czasami niemożliwe. Wówczas, aby dowiedzieć się więcej, trzeba zasięgnąć tablic genealogicznych. W praktyce można potwierdzić istnienie tego allelu w osobniku poprzez kojarzenie homozygotycznego "nosiciela złota" (tzn. fenotypowego Golddust Yorkshire Terrier) z przyjmującym nosicielem.

Jeżeli w generacji F1 otrzymamy Golddust Yorkshire Terrier, to istnienie allelu jest potwierdzone, wspominany osobnik jest zatem Goldspalter.

Przykład 1

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozygotyczny "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Golddust", genotypu homozygotyczny "Golddust"

daje w Generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Golddust", genotypu homozygotyczny "Golddust"


Przykład 2

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu homozyg. "Biewer"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Golddust" i "Biewer" (zatem Goldspalter)


Przykład 3

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Biewer" i fenotypu "Golddust" w stosunku 1:1

2 szczenięta na 4 byłyby genotypu homozyg. "Golddust" (także fenotypu "Golddust")

a 2 byłyby fenotypu "Biewer" (ale genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" zatem Goldspalter)


Przykład 4

Matka fenotypu "Biewer", genotypowo homozyg. "Biewer"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. "Golddust" i "Biewer" (zatem Goldspalter)


Przykład 5

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Biewer" i fenotypu "Golddust" w stosunku 1:1

2 na 4 szczeniaki byłyby genotypu homozyg. "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust") a

2 byłyby fenotypu "Biewer" (genotypowo ale heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" zatem Goldspalter)


Przykład 6

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Biewer" i fenotypu "Golddust" w stosunku 3:1,

1 na 4 szczeniaki byłby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust")

3 szczeniaki byłyby fenotypu "Biewer" (ale 2 byłyby genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" zatem Goldspalter, jeden szczeniak byłby genotypu i fenotypu homozyg. "Biewer")


Przykład 7

Matka fenotypu "Golddust", genotypu homozyg. "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan" i fenotypu "Golddust" w stosunku 1:1,

2 z 4 szczeniąt byłyby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust") i

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (ale genotypu heterozyg. dla "Black and Tan" i "Golddust" zatem Goldspalter)


Przykład 8

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla _Black lub Blue and Tan" i _Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu _Biewer" i fenotypu _Black lub Blue an Tan" jak i równiez fenotypu _Golddust" w stosunku 1:2:1,

1 z 4 szczeniąt byłby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust")

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (1 z nich byłby genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" zatem Goldspalter", 1 szczeniak byłby heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Biewer" w związku z tym NIE jest on Goldspalter ale Biewerspalter)


Przykład 9

Matka fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan" jak i również fenotypu "Golddust" w stosunku 3:1,

1 z 4 szczeniąt byłby genotypu homozyg. dla "Golddust" (zatem również fenotypu "Golddust")

3 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (2 z nich byłyby jednak heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" zatem Goldspalter 1 byłby jednak homozyg. dla "Black lub Blue and Tan" w związku z czym NIE byłby Goldspalter ale tylko reproduktorem "Black lub Blue and Tan")


Przykład 10

Matka fenotypu "Biewer", genotypu homozyg. "Biewer"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Golddust" i "Biewer" (zatem Goldspalter)


Przykład 11

Matka fenotypu "Biewer", genotypu homozyg. "Biewer"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan" i fenotypu "Biewer" w stosunku 1:1,

2 szczeniaki z 4 byłyby genotypu fenotypowo "Biewer" i genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust" (zatem Goldspalter) i

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (genotypu ale heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Biewer" także NIE Goldspalter ale Biewerspalter)


Przykład 12

Matka fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu homozyg. dla "Black lub Blue and Tan"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan, genotypu heterozyg. dla _Black and Tan" I _Golddust"

daje w generacji F1 potomstwo w 100% fenotypu _Black lub Blue and Tan",

2 szczenięta z 4 byłyby genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" (zatem Goldspalter) a

2 byłyby homozyg. dla "Black lub Blue and Tan" także NIE byliby Goldspalter ale tylko reproduktorzy "Black lub Blue and Tan"


Przykład 13

Matka fenotypu "Biewer", genotypu heterozyg. dla "Biewer" i "Golddust"

kojarzona z

Ojcem fenotypu "Black and Tan" lub "Blue and Tan", genotypu homozyg. dla "Black lub Blue and Tan"

daje w generacji F1 w 100% potomstwo fenotypu "Black lub Blue and Tan,

2 szczenięta z 4 byłyby genotypowo fenotypu "Black lub Blue and Tan" ale genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Golddust" (zatem Goldspalter)

2 byłyby fenotypu "Black lub Blue and Tan" (ale genotypu heterozyg. dla "Black lub Blue and Tan" i "Biewer" także NIE Goldspalter ale Biewerspalter)

UWAGA!

Opisane rodzaje dziedziczenia dotyczą tylko kojarzeń z "łaciatymi" (Pattern lub Irish) Golddust Yorkshire Terrierami. Jeżeli Golddust-rodzic jest jednolicie koloru Golddust, znajduje zastosowanie 3. prawo Mendla:

"Jeżeli krzyżuje się dwie istoty tego samego gatunku, które różnią się w dwóch cechach homozygotycznie, pojedyncze geny zostają rozmieszczone niezależnie. Przy zapłodnieniu mogą one przynieść nowe kombinacje."

Oznacza to, że przy kojarzeniu osobnika jednolicie "Golddust" z osobnikiem "Biewer" który nie jest Goldspalter, mógłby się allel "jednokolorowości" połączyć z allelem koloru czarnego "Biewera". Wynikiem tego moglibyśmy otrzymać znów szczeniaki "Black and Tan", po mimo tego, że żaden z rodziców nie był fenotypu "Black and Tan".

"Biewer" jest właściwie "Black and Tan" z częściowym zaburzeniem pigmentacji. Przy kojarzeniu mogą się objawić w związku z tym tylko szczeniaki fenotypu "Biewer" i "Black and Tan"-koloru, które byłyby genotypowo wszystkie Goldspalter.

 

Materiał zaczerpnięty od Pani Kirsten Sanchez-Meyer

Zapraszamy na jej strone!!!

http://www.golddustyorkshireterrier.de/Goldspalter------Vererbung--.html